Årsmøte Leksvik IL avdeling handball

Postet av Leksvik IL - Håndball den 1. Apr 2019


Innkalling til årsmøte 

Leksvik IL avd. håndball


Saksliste:

 1. Valg av møteleder

 2. Valg av referent og to representanter til å godkjenne protokollen

 3. Godkjenne innkallingen og saksliste

 4. Styrets beretning

 5. Behandle innkommende forslag og saker

 6. Regnskap 2018

 7. Treningsavgift 2019

 8. Styrets godtgjørelse

 9. Budsjett 2019

 10.  Styrets sammensetning 

 11.  Valg av styre 2019/2020


Fredag 3. mai kl. 18.00, på Harry`s Spiseri


Innkommende saker må være leder Lise Krabseth Pedersen i hende senest 19. april 2019
Støtt håndball og lokalt næringsliv

Postet av Leksvik IL - Håndball den 15. Feb 2019

Konkurransedyktige priser, kun en faktura :)